Honlap akadálymentességi audit – WCAG 2.0/2.1, ISO 40500, MSZ EN 301 549 alapján

Mi az a honlap akadálymentességi audit?

A honlap akadálymentességi audit egy olyan átfogó szakértői vizsgálat, amely felméri az Ön honlapjának akadálymentességi szintjét a nemzetközileg elfogadott web akadálymentesítési irányelvek és szabványok (WCAG 2.0/2.1, ISO/IEC 40500, MSZ EN 301 549) szerint. Rávilágít azokra a korrekcióra szoruló hibákra és hiányosságokra, amelyek megakadályozzák, hogy a honlapon található adatok és szolgáltatások minden felhasználó számára egyformán hozzáférhetőek és használhatóak legyenek.

Miért érdemes honlap akadálymentességi auditot csináltatni?

A honlap akadálymentességi audit egy már meglévő honlap akadálymentesítésének első lépése, amennyiben Ön, mint honlaptulajdonos vagy fejlesztő nincs teljesen tisztában honlapjának akadálymentességével. A vizsgálat által feltárt hibák korrigálásával teremthető meg a kívánt akadálymentességi szint.

Másrészt az audit egy új honlapfejlesztés minőségbiztosítási folyamatának egyik záró lépése is lehet, amikor Ön, mint honlaptulajdonos szeretne meggyőződni a fejlesztők által átadott honlap akadálymentességéről, vagy mint fejlesztő szeretné bizonyítani a megrendelő felé ugyanezt. Bizonyos tendereknél, pályázatoknál a kiírás teszi kötelezővé az elkészült honlap akadálymentességének igazolását.

Mikor érdemes honlap akadálymentességi auditot csináltatni?

Már működő honlap esetén bármikor.

Fejlesztés alatt álló honlap esetén akkor, ha a honlap alap struktúrája már elkészült, vagy akkor, ha már részben vagy egészben tartalommal is fel van töltve. A fejlesztés egészen korai szakaszában akár a prototípusok is vizsgálhatók.

Fontos megjegyeznem, hogy egy új fejlesztés során sokkal költséghatékonyabb a befogadó és egyetemes tervezés eszméjén alapuló preventív megoldások alkalmazása, mint az utólagos, korrekciós akadálymentesítés.

Hogyan zajlik a honlap akadálymentességi audit?

A honlap akadálymentességi auditot a weboldalak akadálymentességéről szóló WCAG szabvány, és az ehhez készült WCAG-EM (Website Accessibility Conformance Evaluation Methodology) módszertan alapján végzem.

Reprezentatív mintaoldalak kiválasztása

Az audit egyik előkészítő lépése a honlap néhány reprezentatív mintaoldalának kiválasztása. Az egészen kicsi honlapokat (például a microsite-okat) leszámítva a honlap összes aloldalának manuális átvizsgálása irreálisan sok idő és költség lenne. A reprezentatív mintaoldalak akadálymentességi állapota általában jól tükrözi a teljes honlap akadálymentességi állapotát is.

Fontos, hogy a WCAG szabvány sem ismeri a teljes honlap akadálymentességének fogalmát. Csak külön-külön a honlapot alkotó weboldalakét. Tehát az audit is csak azt állapíthatja meg, hogy a vizsgált reprezentatív mintaoldalak akadálymentesek-e vagy sem.

A reprezentatív mintaoldalak kiválasztása több szempont szerint is megtörténhet. Szóba jöhet az adott aloldal funkcionális fontossága, látogatottsága, vagy az alkalmazott sablonok, felhasználói interfész komponensek, illetve technológiák szerinti válogatás.

Egyszerűbb webhelyek esetén minimálisan 3 darab reprezentatív mintaoldal vizsgálatát javaslom, de összetettebb webhelyek esetén akár 10-15 mintaoldalra is szükség lehet.

A megcélzott WCAG szint kiválasztása

A WCAG szabvány legalacsonyabb, úgynevezett „A” szintje csak a legfontosabb akadálymentességi követelmények teljesítését várja el a weboldaltól. Ha egy weboldal nem éri el ezt a szintet, akkor nem mondható akadálymentesnek. Tehát az audit mindenképpen felméri, hogy a vizsgált webhely reprezentatív mintaoldalai maradéktalanul megfelelnek-e az „A” szintnek.

Döntés kérdése, hogy az audit ezen felül vizsgálja-e a WCAG szabvány magasabb – „AA” illetve „AAA” – szintű követelményeinek teljesülését is. Ezek a szintek olyan további követelményeket támasztanak, melyek teljesülésével még több akadályozott felhasználó számára válik hozzáférhetőbbé és egyszerűbben használhatóvá a weboldal.

Az Európai Unióban, és így hazánkban is az a cél, hogy a közcélú honlapok az „AA” szintet is teljesítsék..

Az „AAA” szint elérést nem szoktam javasolni, mert az olyan követelményeket ír elő, amit a honlapok többsége csak komoly átalakítást követően tudna elérni. Ezt a szintet kifejezetten olyan honlapoknál érdemes megcélozni, ahol a látogatók túlnyomó többsége biztosan súlyosan, illetve halmozottan sérült.

Manuális szakértői ellenőrzés

Az audit során a kiválasztott reprezentatív mintaoldalakon több tucat manuális ellenőrzési lépést hajtok végre, amikhez például átnézem az oldalak HTML, CSS és JavaScript kódját is.

Speciális kisegítő technológiákkal végzett tesztelés

Az audit keretében azt is letesztelem, hogy vizsgált honlap a böngészőprogramok speciális beállításaival, különösen a fogyatékos személyek által használt kisegítő technológiák alkalmazásával mennyire hozzáférhető és használható. Így például képernyőolvasó és képnagyító szoftverekkel, egér használata nélkül, elnémított hangszóróval, színek nélküli megjelenéssel.

Mi a honlap akadálymentességi audit végeredménye?

Az audit végeredménye egy írásos vizsgálati jelentés.

A jelentés a következő részekből áll:

A jelentés útmutatásai alapján a honlap fejlesztői kijavíthatják a hibákat, azaz elvégezhetik a konkrét akadálymentesítést. Amennyiben ehhez további segítségre lenne szükségük, akkor külön díjazás ellenében akadálymentesítési tréning vagy akadálymentesítési szaktanácsadás szolgáltatásaimmal is rendelkezésre állok.

Az audit részeként honlap akadálymentességi tanúsítványt (megfelelőségi nyilatkozatot) állítok ki azokra a vizsgált mintaoldalakra, amelyek az audit alapján elérik valamelyik WCAG megfelelőségi szintet.

Mennyibe kerül?

Sajnos lehetetlen az auditra általános árat megállapítani. Az ugyanis alapvetően a vizsgálandó honlap összetettségétől, technikai megoldásaitól, a rajta található tartalmi elemektől, a megcélzott WCAG szinttől, az átvizsgálandó nézetek (desktop, tablet, mobil) számától, és a vizsgálandó mintaoldalak számától függ. Árajánlatot csak ezen tényezők pontos tisztázása után tudok adni.

Annak érdekében, hogy nagyságrendi képet kapjon a várható költségről, legalább nettó 30.000 Ft alapárral kalkuláljon egy egyszerű honlap egy darab mintaoldalának „A” szintű vizsgálatánál. De ez az ár az ismertetett tényezők függvényében nagyságrendekkel is magasabb lehet.

Az audit ára tartalmazza a vizsgálandó honlap felmérését, a vizsgálandó mintaoldalak számának meghatározását, kiválasztását és azok teljes manuális szakértői vizsgálatát, a feltárt akadálymentességi problémák analízisét és javaslatot azok korrigálására, az írásos vizsgálati jelentés elkészítését, valamint megfelelő feltételek esetén az akadálymentességi tanúsítvány kiállítását.

További kérdése van?

Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot, hogy mindenfajta megrendelési kötelezettség nélkül áttekinthessem Önnel az akadálymentességi audittal kapcsolatos igényeit.