Szaktanácsadás akadálymentes honlap készítéséhez

Kötelező lesz az e‑kereskedelmi szolgáltatások akadálymentesítése

A 2019-ben elfogadott Európai Akadálymentességi Direktíva bizonyos termékekre és szolgáltatásokra kötelező akadálymentességi követelményeket ír elő. Ezek közé tartoznak az e‑kereskedelmi szolgáltatások, így például a webshopok is.

Fontos: Előrebocsátom, hogy mérnök vagyok és nem jogász, tehát a cikkben leírtak semmiképpen sem pótolhatják az idézett rendelkezések jogi szakember által történő értelmezését.

Az említett irányelv hivatalos elnevezése az EU 2019/882 irányelve a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményekről, de EU-akadálymentességi irányelv, vagy Európai Akadálymentességi Direktíva néven is szokták emlegetni. Nem összekeverendő az EU Web Akadálymentességi Irányelvével, ami kizárólag a közszférabeli szervezetek honlapjaira, illetve mobilalkalmazásaira vonatkozik. A szóban forgó „sima” akadálymentességi irányelv viszont már a meghatározott szolgáltatásokat nyújtó privát gazdasági szereplők honlapjaira, illetve mobilalkalmazásaira is alkalmazandó.

A lakossági banki szolgáltatások és a különböző személyszállítási szolgáltatások elektronikus elemeinek akadálymentesítése mellett talán az egyik legtöbb teendő a fogyasztók részére nyújtott e‑kereskedelmi szolgáltatások akadálymentesítésével lesz majd.

Az irányelv az e‑kereskedelmi szolgáltatások fogalmát a következőképpen definiálja:

távolról, honlapokon és mobileszköz-alapú szolgáltatásokon keresztül, elektronikus úton, valamint a fogyasztó egyéni kérelmére, a fogyasztói szerződés megkötése céljából nyújtott szolgáltatások

Magyarul, azt mondhatjuk, hogy minden olyan honlapnak és mobilalkalmazásnak akadálymentesnek kell majd lennie, ami valamit el akar adni egy természetes személynek (fogyasztónak).

A klasszikus webshopok például biztosan ebbe a kategóriába tartoznak.

Fontos, hogy nem csak magának a honlapnak vagy mobilalkalmazásnak, hanem a szolgáltatáshoz kapcsolódó, és jellemzően a honlapról vagy mobilalkalmazásból letölthető dokumentumoknak (pl. PDF vagy Word fájloknak) is akadálymentesnek kell lenniük. Ilyen lehet például a számla is.

Mikortól?

Első lépésben a magyar államnak – a többi tagállamhoz hasonlóan – legkésőbb 2022. június 28-ig át kell ültetnie ezt az irányelvet konkrét törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekbe.

Frissítés (2022. augusztus): Az irányelv átültetése megtörtént, mivel az Országgyűlés elfogadta a 2022. évi XVII. törvényt a termékekre és a szolgáltatásokra vonatkozó akadálymentességi követelményeknek való megfelelés általános szabályairól.

Ami biztos, hogy az irányelvben megnevezett többi termékkel és szolgáltatással együtt az e-kereskedelmi szolgáltatásoknak 2025. június 28-tól kell majd akadálymentesnek lenniük.

Kivételek

Miközben az lenne az ideális, ha minden e‑kereskedelmi szolgáltatás akadálymentes lenne, az irányelv mégis megemlít több olyan kivételt, ami bizonyos szempontból indokoltnak tekinthető.

Ezek közül talán az egyik legfontosabb, hogy az irányelvben megfogalmazott akadálymentességi követelmények a korlátozott erőforrásokkal rendelkező mikrovállalkozások által nyújtott e‑kereskedelmi szolgáltatásokra nem vonatkoznak. Az irányelv alapján mikrovállalkozásnak minősül az olyan 10 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozás, amely éves árbevétele nem haladja meg a 2 millió EUR-t vagy éves mérlegfőösszege nem haladja meg a 2 millió EUR-t.

Muszáj megjegyeznem, hogy a jogszabályi előírásoktól függetlenül szerintem minden gazdasági szereplőnek, így a mikrovállalkozásoknak is érdekében áll az akadálymentesség biztosítása, hiszen ellenkező esetben elégedett vevőket és bevételt veszíthetnek, ami egyetlen kereskedőnek sem áll érdekében. Többek között erről is szól az Akadálymentes a webáruházad? című cikkem, amit a Kosárérték e‑kereskedelmi magazin publikált.

Milyen követelményeknek kell majd megfelelni?

Az akadálymentességi követelmények a 2022. évi XVII. törvény 1. számú mellékletében szerepelnek. Ebben például felbukkan a WCAG szabvány négy alapelve is, amit kizárólag a szemléltetés kedvéért belinkeltem:

a honlapokat (többek között a kapcsolódó online alkalmazásokat) és a mobileszköz-alapú szolgáltatásokat (többek között a mobilalkalmazásokat) következetes és megfelelő módon kell akadálymentessé tenni, mégpedig érzékelhetővé, kezelhetővé, érthetővé és stabillá tételük révén;

2022. évi XVII. törvény, 1.számú melléklet, 3.3.

A releváns szabvánnyal kapcsolatban a törvény 4.§ (1) bekezdésében a következő szerepel:

Ha az akadálymentességi követelmények részletes műszaki előírásait – az 1025/2012/EU rendelettel összhangban – harmonizált szabvány állapítja meg, és annak hivatkozása az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétételre kerül, akkor azon termékekről és szolgáltatásokról, amelyek megfelelnek e harmonizált szabványoknak vagy azok egy részének, vélelmezni kell, hogy megfelelnek az akadálymentességi követelményeknek, amelyekre e szabványok vagy azok részei vonatkoznak.

2022. évi XVII. törvény, 4.§ (1)

Az említett harmonizált szabvány nagy valószínűséggel az MSZ EN 301 549 szabvány egy később megjelenő verziója lesz. A szabvány jelenlegi verziója (V3.2.1) még csak a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló irányelvvel lett harmonizálva.

És szinte az is biztos, hogy a WCAG szabvány is mérvadó lesz, hiszen az említett MSZ EN szabvány is erre hivatkozik. Az persze kérdés, hogy 2025-ben melyik verziójú WCAG szabvány lesz az aktuális.

Ne várjon 2025-ig, kezdje el mihamarabb a felkészülést

Ugyan messzinek tűnhet az említett határidő, de az érintett honlapok és mobilalkalmazások akadálymentesítése sem megy majd egyik napról a másikra. Vagyis nem érdemes az utolsó pillanatig halasztani az ezzel járó feladatok tervezését és végrehajtását.

Új e‑kereskedelmi honlapok és mobilalkalmazások tervezése és fejlesztése során pedig mindenképpen azt ajánlom, hogy már most mindenki vegye figyelembe a WCAG és az EN 301 549 szabvány aktuális verziójának követelményeit, hiszen az kellően robusztus alapot nyújthat majd az irányelvnek történő megfeleléshez is.

Az említett feladatok bármelyikében számíthat a segítségemre. Tanácsadói szolgáltatásaim között akadálymentességi tesztelés, vizsgálat, WCAG audit, tervellenőrzés, tervezői és fejlesztői támogatás és tréning is szerepel.